Welzijnsschakel Hemiksem — Tochtgenoten VZW

Omdat armoede een onrecht is

WAT IS EEN WELZIJNSSCHAKEL?

Een welzijnsschakel is een vrijwilligersorganisatie met een lokale werking die opkomt voor mensen in nood. In Vlaanderen zijn er 188 welzijnsschakelgroepen met duizenden mensen die zich inzetten in de strijd tegen armoede, sociale uitsluiting en discriminatie.  De vrijwilligers komen op voor een rechtvaardige en duurzame samenleving waarin iedereen meetelt.

Welzijnsschakel vindt dat iedere mens gelijke kansen, basisrechten en respect verdient. Daarom zetten wij ons in tegen uitsluiting door armoede of afkomst.

Vrijwilligersorganisatie

Tegen armoede en uitsluiting

188 groepen in Vlaanderen

Werking in eigen buurt of regio

VISIE en DOEL