Wie zijn we

Samen sterk!

Welzijnsschakel Hemiksem Tochtgenoten VZW

Tochtgenoten vrijwilligersteam

Wie zijn we?

Welzijnsschakel Hemiksem Tochtgenoten VZW is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen in nood in Hemiksem. Elke week staan onze vrijwilligers ter beschikking om hulp te bieden aan een tachtigtal gezinnen. Deze hulp gaat tijdens de coronacrisis onverminderd door.

Wie komt bij ons aankloppen?

  • Alleenstaande ouders en gezinnen met kinderen
  • Alleenstaande ouderen
  • Personen met een beperking
  • Mensen uit generatiearmoede
  • Mensen met leefloon en/of hoge schuldenlast
 
01.

Elke mens verdient respect en heeft basisrechten in onze samenleving.

Onze vrijwilligers ondertekenen deze visie van Welzijnsschakels Nationaal.

Via ontmoeting trachten wij iedereen die het moeilijk heeft een luisterend oor te bieden, te helpen waar nodig en door te verwijzen naar de juiste diensten.

02.

Iedereen is welkom

Iedereen is welkom en wordt respectvol ontvangen ongeacht problematiek of afkomst.

03.

Laagdrempelig

Iedereen kan vroeg of laat door bepaalde omstandigheden in een noodsituatie belanden. De stap zetten naar hulp  is niet vanzelfsprekend. We zoeken samen naar gepaste oplossingen.

04.

Geen politieke propaganda